ZS APO. KIERUNKI DZIAŁANIA

przewodnicy Odessy

Głównymi kierunkami działania Związku są:

Stworzenie informacyjnej bazy danych i innych informacyjnych systemów, sprzyjających efektywności pracy członków Związku. Organizacja informacyjnej, doradczej i metodycznej pomocy członkom Związku;

Przedstawienie interesów przewodników-tłumaczy i przewodników wycieczek w państwowych, społecznych, komercyjnych organizacjach, w organach samorządu i na publicznych placykach;

Współdziałanie z przedsiębiorstwami turystycznej brąży;

Przeprowadzenie konferencji, metodycznych seminariów, wystaw, jarmarków, „okrągłych stołów”, które sprzyjają rozwojowi wycieczkowej sprawy i turystycznej brąży;

Organizacja przygotowania wykwalifikowanych fachowców dla wycieczkowej działalności, organizacji aplikacji i użycia innych form podwyższenia kwalifikacji; przygotowanie rekomendacji po ułożeniu technologicznej dokumentacji, koniecznej przy opracowaniu wycieczki, recenzowanie metodycznych opracowań wycieczek, przygotowanie przewodników-tłumaczy, organizacja zagłębionego nauczania cudzoziemskim jązykom dla fachowców w brąże turystyki;

Pomoc rozszerzeniu tematyki wycieczek;

Określanie obszarów badawczych w usługach turystycznych;

Ocena aktualnego stanu zasobów turystycznych Odeskiego regionu;

Udział w tworzeniu nowych i promocji istniejących miejsc docelowych w Odeskim regionie;

Wymiana doświadczeniem i omawianie ogólnych problemów wycieczkowej działalności;

Uczestnictwo w atestacji przewodników odpowiednio do ustawodawstwa

Opracowanie nowych i systematyzacja istniejących turystycznych tras, załatwienie ich odpowiednio do ustawodawstwa Ukrainy;

Organizacja dobrowolnej certyfikacji członków Związku odpowiednio do ustawodawstwa Ukrainy i przyjętym międzynarodowym i narodowym standardom w działalności przewodników;

Współdziałanie z organami władzy i samorządu po organizacji wycieczkowej działalności w Odeskim regionie;

Badanie, opracowanie fachowych rekomendacji w wycieczkowej działalności w Odeskim regionie;

Stworzenie i prowadzenie informacyjnych baz, stron internetowych, obróbka danych, przygotowanie analitycznych przeglądów o tematyce pracy Związku;

Przeprowadzenie ekspertyz i konsultacji, nadania ekspertowych usług;

Nadanie pomocy w rozwoju muzealnictwa, produkcyjnych i innych rodzajów wycieczek;

Pomoc rozwojowi i umocnieniu rzeczowej współpracy przewodników-tłumaczy i przewodników wycieczki z kolegami z innych regionów Ukrainy, a także na poziomie międzynarodowym.