RADA I ODDZIAŁY ASOCJACJI PRZEWODNIKÓW ODESSY

przewodnicy Odessy

PREZES ASOCJACJI PRZEWODNIKÓW ODESSY

010101-001

WIKTOR SZERSZŃOW


WICEPREZESI ASOCJACJI PRZEWODNIKÓW ODESSY

010101-005

LARYSIA WORONENKO

010101-003

ARTIOM WASJUTA

010101-002

TATIANA SORWACZOWA

010101-004

ANTON GRYŚKOW


MARKETINGOWA GRUPA ASOCJACJI PRZEWODNIKÓW ODESSY

010101-013

WIOLETTA DIDUK

010101-015

OLGA POTIECHINA

010101-010

TAMARA LITWIAKOWA

010101-012

TATIANA SZERSZUN

010101-020

GLEB ZWIRIAKA


INNOWACYJNA GRUPA ASOCJACJI PRZEWODNIKÓW ODESSY

010101-018

TATIANA SZTOKAŁO

010101-009

KATARZYNA CHOMENKO

010101-019

LINA JERIEMIEIEWA