УДОВИЦЯ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

гіди Одеси

Удовиця Олег Федорович

туристичний гід (екскурсовод)

мови проведення екскурсій: українська, русский

Член ГС “Асоціація Гідів Одеси”

термін дії бейджу – 13.03.2023

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу тарекреації Одеської національної академії харчових технологій. Автор понад 30 наукових та науково – методичних праць, методичних праць, співавтор двох монографій, учасник міжнародних та національних конференцій та наукових семінарів.

У 1989 році закінчив Київське ВІРТУ ППО кваліфікація: радіоінженер.
У 1996 р. закінчив Харківський Військовий Університет спеціаліст- офіцер військового управління оперативно – тактичного рівня.
У 2019р. пройшов стажування (підвищення кваліфікації) у Гомельському державному технічному університет імені П.О. Сухого.
У 2021 році закінчив Одеські міські курси гідів – екскурсоводів на базі КП «Туристичний інформаційний центр м.Одеси» (1.10.20- 1.03.21 р.).
Член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (свідоцтво № 627)

Напрями наукових досліджень : «Управління персоналом», «Конфліктологія», «Інженерна психологія», «Організація туристичних подорожей».
В 2020-2021н.р. викладає дисципліну «Конфліктологія», «Лікувально- оздоровчий туризм і рекреація», «Організація туризму та туристичних подорожей» для студентів які навчаються за ОКР «бакалавр» напрямів підготовки «Туризм» денної та заочної форм навчання.

ЕКСКУРСІЇ:

Статті, монографії, розділи у монографіях


1) Механізми визначення економічної ефективності діяльності служби управління персоналом підприємства. (стаття).: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, Вип. 4.С. 47-58.

2) Удосконалення системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах виноробної галузі. (стаття).: «Економіка харчової промисловості». Том 9, вип. 2/2017. Одеса 2017, с.54-62.

3) Технології управління персоналом на основі інноваційного підходу на підприємствах виноробної галузі (стаття).: Інфраструктура ринку. Випуск 13. (Електронний ресурс), 2017.- № 13, с 177-180.

4) Main directions forming the strategy of modern enterprise. Назва журналу: «Економіка.Екологія.Соціум». Т2 №1 с. 26-36 Видавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. м. Одеса, 2018 р.

5) Підвищення конкурентоспроможності на підприємствах виноробної галузі за рахунок оптимізації витрат (стаття).: Інфраструктура ринку. Випуск 18 (Електронний ресурс), 2018. – № 18,с. 192-195

6) Реалізація державної екологічної політики на рівні територіальних громад (стаття): Наукове видання Дніпровського державного аграрно-економічного університету «Державне управління: удосконалення та розвиток» № 3,2019 р.

7) Шляхи вдосконалення економічного механізму природокористування в Україні – наукова стаття в електронному фаховому науково-практичному журналі Інфраструктура ринку (економічні науки, заснований у 2016 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій), випуск 40/2020.

8) Брюшкова Н. О., Ніколюк О. В., Удовиця О. Ф. Особливості прийняття управлінських рішень в публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1605 (дата звернення: 22.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.39

9) Удовиця О.Ф., Шекера C.C. Теорії та технології безконфліктних комунікацій у трудових колективах вітчизняних підприємств туристичного бізнесу. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктурі та технологій. Серія «Економіка управління» Вип.48. 2020 р.

10) О.Ф.Удовиця. Впровадження в регіоні технологій альтернативної енергетики, як фактор забезпечення енергобезпеки держави. Збірник наукових праць ОНМУ (за матеріалами 12 міжнародної науково-методичної конференціі «Безпека життєдіяльності людини – освіта,наука, практика»), Одеса, 2015, 0,5друк, арк.

11) О.Ф.Удовиця. Дослідження механізмів удосконалення мотивації персоналу на підприємствах харчової промисловості. Збірник наукових праць ОНАХТ, Одеса, 2015, 0,5 друк. арк.3.

12) О.Ф.Удовиця, Т.А.Харченко (магістрант ф-ту ММіЛ). Шляхи удосконалення управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ПП фірма «Гармаш»). Збірник наукових праць ОНАХТ, Одеса, 2015.

13) О.Ф.Удовиця, В.В.Юдицька (магістрант ф-ту ММіЛ). Удосконалення системи винагород і компенсацій, як
ефективний важіль управління персоналом. Збірник наукових праць ОНАХТ, Одеса, 2016.

14) О.Ф.Удовиця, Д.А.Звоновський (магістрант ф-ту ММіЛ). Теорії та технології мотивації персоналу на підприємствах виноробної галузі України. Збірник наукових праць ОНАХТ, Одеса, 2017.

15) О.Ф.Удовиця, А.С.Бойко (магістрант ф-ту ММіЛ). Технології безконфліктного управління персоналом на підприємствах виноробної галузі України. Збірник наукових праць ОНАХТ, Одеса, 2017.

16) О.Ф.Удовиця. Визначення економічної ефективності діяльності служби управління персоналом підприємства. (тези доповіді). Збірник тез доповідей наукової конференції науково – педагогічного складу ОНАХТ, № 77, Одеса, 2015.

17) О.Ф.Удовиця. Шляхи підвищення ефективності мотивації праці персоналу (на прикладі підприємств харчової промисловості). Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття», Одеса, 2015.

18) О.Ф.Удовиця Організаційно-управлінськи передумови попередження конфліктів у трудовому колективі. Збірник тез доповідей науково – методичної конференції ОНАХТ, № 76, Одеса, 2016.

19) О.Ф.Удовиця Інноваційні кадрові ресурси в системі розвитку економіки регіону. Збірник тез доповідей наукової конференції ОНАХТ, № 77, Одеса, 2017.

20) Технології формування системи мотивації персоналу на підприємствах ресторанної галузі України (стаття).: Інноваційні технології підприємств харчових галузей південного регіону України.: Збірник наукових праць.: ОНАХТ (монографія, ред, проф. І.І.Савенко), 375 с, Одеса, 2018. підрозділ 4.1, с.218-222.

21) Корпоративна культура як фактор ефективності управління сучасним підприємством (стаття).: Інноваційні технології підприємств харчових галузей південного регіону України.: Збірник наукових праць.: ОНАХТ (монографія, ред, проф. І.І.Савенко), 375с, м. Одеса, 2018. підрозділ 4.1, с.238-243.

22) О.Ф.Удовиця Удосконалення економічного механізму природокористування в Україні. Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково – практичної конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття, м. Одеса, 2020р.

23) Удовиця О.Ф., Шекера C.C. Механізми безконфліктних комунікацій на підприємствах туристичного бізнесу України. II міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку» 2020 р., м. Аланія (Туреччина), дистанційно.