ГС АГО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

гіди Одеси

Громадська організація «ГРОМАДСЬКИЙ СОЮЗ «АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ» є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Громадська організація «ГРОМАДСЬКИЙ СОЮЗ «АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ» є юридичною особою

Громадська організація «ГРОМАДСЬКИЙ СОЮЗ «АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ» у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та Статутом. Правовою основою діяльності АСОЦІАЦІЇ ГІДІВ ОДЕСИ є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються АСОЦІАЦІЄЮ ГІДІВ ОДЕСИ у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Союз вільній у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.