ГС АГО. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

гіди Одеси

Основними напрямами діяльності Союзу є:

Створення інформаційної бази даних та інших інформаційних систем, які сприяють ефективності роботи членів Союзу; Організація інформаційної, консультативної та методичної допомоги членам Союзу;

Представлення інтересів гідів-перекладачів та екскурсоводів в державних, громадських, комерційних організаціях, в органах самоврядування і на публічних майданчиках;

Взаємодія з підприємствами туристичної індустрії;

Проведення конференцій, методичних семінарів, виставок, ярмарків, «круглих столів», які сприяють розвитку екскурсійної справи і туристичної індустрії;

Проведення конференцій, методичних семінарів, виставок, ярмарків, «круглих столів», які сприяють розвитку екскурсійної справи і туристичної індустрії;

Організація підготовки кваліфікованих фахівців для екскурсійної діяльності, організації стажувань і використання інших форм підвищення кваліфікації; підготовка рекомендацій щодо складання технологічної документації, необхідної при розробці екскурсії, рецензування методичних розробок екскурсій, підготовка гідів-перекладачів, організація поглибленого навчання іноземних мов для фахівців в галузі туризму;

Сприяння подальшому розширенню тематики екскурсій;

Визначення напрямків досліджень з проблем екскурсійного обслуговування;

Оцінка сучасного стану туристично-екскурсійних ресурсів Одеського регіону

Участь у створенні нових і пропаганді наявних дестинацій в Одеському регіоні

Обмін досвідом та обговорення спільних проблем екскурсійної діяльності;

Участь в атестації гідів та екскурсоводів відповідно до законодавства

Розробка нових і систематизація наявних туристичних маршрутів, оформлення їх відповідно до законодавства України

Організація добровільного сертифікування членів Союзу, відповідно до законодавства України та прийнятим міжнародним і національним стандартам в діяльності гідів

Взаємодія з органами влади і самоврядування з організації екскурсійної діяльності в Одеському регіоні

Дослідження, розробка професійних рекомендацій, щодо екскурсійної діяльності в Одеському регіоні

Створення та ведення інформаційних баз, Web-сайтів, обробка даних, підготовка аналітичних оглядів за тематикою роботи Союзу.

Проведення експертиз і консультування, надання експертних послуг.

Надання допомоги розвитку музейної справи, виробничих та інших видів екскурсій

Сприяння розвитку і зміцненню ділового співробітництва гідів-перекладачів та екскурсоводів з колегами з інших регіонів України, а також на міжнародному рівні